Dimitri Lombaard (B.Com Bedryfsielkunde en Arbeidsverhoudinge Bestuur, Honneurs Bedryfsielkunde (NWU), M.Com Menslike Hulpbronbestuur (NWU)
Gouties spog met hul eie geregistreerde Berader/Psigometris. Die volgende dienste word gratis aan Goutie-leerders aangebied:
Psigometriese assesserings – Dit behels die gebruik van verskeie gestandardiseerde meetinstrumente om te bepaal of ‘n leerder struikelblokke ervaar wat hom/haar daarvan weerhou om volgens sy/haar potensiaal te presteer.
Vakkeuse – en Beroepsleiding – Die kies van ʼn loopbaan is vir elke jong mens ʼn unieke en selfs ‘n spanningsvolle tyd.
Ekstra ondersteuning: Dr. Bertie Ferreira